เครือข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี VPN (Virtual Private Network) ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
ซึ่งเป็นเทคโนโลยี สำหรับการใช้งานเครือข่ายขององค์กร จากระยะไกล ผ่านเครือข่าย Internetเส้นสีน้ำเงิน แสดงการใช้งานจากที่พัก การใช้งานเว็บไซต์ปกติจะใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แต่จะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลได้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้
จึงไม่สามารถเปิดบริการให้ใช้งานโดยทั่วไปได้ และเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่สงวนสิทธิ์ให้ใช้งานผ่านเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
เส้นสีเขียว
แสดงการใช้งานจากภายในมหาวิทยาลัย จะสามารถใช้งานได้เว็บไซต์ได้ทั้งหมด ผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
โดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตปกติ

เส้นสีชมพู แสดงการใช้งาน VPN จะใช้งานโดยการเชื่อมต่อผ่านทางอินเตอร์เข้ามาที่เครือข่ายของมหาวิทยาลัยก่อนด้วยเหตุผลด้านความปอดภัย
หลังจากนั้นจึงใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางเพื่องานวิจัยโดยเฉพาะ 
จึงสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์ปกติผ่านทางช่องทางนี้เนื่องจากจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัย
โดยใช่เหตุ เพราะการใช้งานเว็บไซต์ปกติสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์ได้สรุปการใช้งานในแบบต่างๆ ได้ดังภาพด้านล่าง


สรุปสิทธิการใช้งาน VPNการใช้งาน webbased VPN

ทำให้ใช้งาน VPN และอินเตอร์ปกติจากที่พักได้พร้อมๆ กัน
โดยหน้าต่างของเว็บบราวเซอร์ที่ล็อคอิน webbased VPN จะใช้งานตามเส้นทางสีชมพู
ส่วนหน้าต่างเว็บบราวเซอร์อื่นๆ ก็ใช้งานปกติตามเส้นทางสีน้ำเงิน
แต่ถ้าใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ก็ใช้งานตามเส้นทางสีเขียว ก็สามารถใช้งานได้ทุกบริการโดยไม่ต้องใช้งาน webbased VPN
คลิกเพื่อเข้าใช้งาน webbased VPN

คู่มือการใช้งาน webbased VPN
» เกี่ยวกับเครือข่ายงานวิจัย
» คู่มือการใช้งาน webbased VPN สำหรับบราวเซอร์ Internet Explorer 8
» คู่มือการใช้งาน webbased VPN สำหรับบราวเซอร์ Google Chrome
» คู่มือการใช้งาน webbased VPN สำหรับบราวเซอร์ Mozilla Firefox
» คู่มือการใช้งาน url แบบปรับแต่งเอง (Go to Address)