คู่มือการติดตั้ง Certificate จาก VPN

ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานเรียก http://research.cmu.ac.th/ หลังจากคลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้งานมักพบกับหน้าต่างขึ้นมาถาม There is a problem with this website's security certificate. ดังรูป

ผู้ใช้จึงต้องคลิก Continue to this website (not recommended). อยู่เสมอๆ จึงจะปรากฎหน้า Log in

วิธีการที่จะไม่ให้ปรากฎหน้าต่างขึ้นมาถาม ผู้ใช้งานจำเป็นต้องติดตั้ง Certificate โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.    หลังจากคลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน แล้วปรากฎหน้าต่าง ดังรูป ให้คลิก Continue to this website (not recommended). เข้าไปก่อน

2.    เมื่อถึงหน้า Log in ให้สังเกตที่ด้านบน จะขึ้น Certificate Error

3.    คลิกที่ Tools ตรงด้านขวามือดังรูป

4.    จะปรากฏเมนูลงมาให้เลือก Internet Options หัวข้อล่างสุด

5.    จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังรูป

6.    ให้คลิกเลือกแถบ Security แถวที่ 2 จากซ้ายมือ จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

7.    ให้คลิกเลือก Trusted Site

8.    จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Sites ดังรูป

9.    จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้นมา คลิปปุ่ม Add

10.                       หลังจากกด Add แล้วจะได้ผลดังรูป แล้วกดปุ่ม Close

11.                       จากนั้นจะกลับมาหน้าเดิม คลิก Ok

12.                       จากนั้นกด F5 เพื่อทำการ Refresh เว็บ

13.                       หลังจากนั้น ให้คลิก Continue to this website (not recommended). อีกครั้ง

14.                       เมื่อถึงหน้า Log in ให้คลิกที่ Certificate Error

15.                       จะปรากฎหน้าต่างดังรูป คลิกที่ View certificate

16.                       จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป ให้คลิกที่ปุ่ม Install Certificate…

17.                       จะปรากฎ หน้าต่างขึ้นมา ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม Next

18.                       จะปรากฎ หน้าต่างขึ้นมา ดังรูป จากนั้นคลิกเลือกหัวข้อ

19.                       จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Browse..

20.                       จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาดังรูป ให้คลิกเลือกที่ Trusted Root Certificate Authorities จากนั้นคลิกปุ่ม Ok

21.                        จะกลับมาหน้าต่าง ดังรูป ให้คลิก Next

22.                       จากนั้นคลิก Finish

23.                       จากนั้นคลิก Yes

24.                       จากนั้นคลิก Ok

หลังจากนี้เมื่อคลิกยอมรับเงื่อนไข จะเข้าสู่หน้า Log in ทันที