คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ OS X 10.10.1 (Yosemite)

      

       1. เข้า App Store แล้วพิมพ์ Aventail ในช่องค้นหา แล้วกด Get เพื่อทำการติดตั้ง Application หลังจากนั้นกด Open

           

       2. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป กด Add connection

 

        

 

       3. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กรอกข้อมูลในช่องว่างดังนี้

        Name : Tunnel Mode Chiang Mai University

        Server : tunnellogin.cmu.ac.th

        หลังจากนั้นกด Next และ Continue ตามลำดับ

     

 

        4. เลือก TUNNEL MODE Chiang Mai University หลังจากนั้นกด Next และกด Continue ตามลำดับ

 

 

       5. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นกดปุ่ม Login

     

 

        6. หากการเชื่อมต่อสำเร็จ บริเวณ Status Bar ด้านบนจะปรากฏสัญลักษณ์ (ตามลูกศรชี้ ) หากทำการ Double Click ที่สัญลักษณ์

       จะปรากฏหน้าต่างโชว์ Status : Connected  เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้กด Disconnect สัญลักษณ์ จะหายไปจาก Status Bar