คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับระบบปฎิบัติการ Linux Ubantu 16.04

 

1. ให้ทำการ extract ไฟล์ connectTunnel-Linux64.tar แล้วจะได้ folder Connectunnel-Linux64

 

2. เปิด Terminal แล้วใช้ คำสั่ง sudo -i เพื่อให้เป็น root ของระบบ

 

3. ไปยัง path ที่ folder Connectunnel-Linux64 แล้วทำการ run ไฟล์ install.sh เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

 

4. ในช่อง configuration ให้เลือก Add configuration

 

5. ช่อง Name เป็นตั้งชื่อโปรไฟล์ ในช่อง Server ให้กรอก tunnellogin.cmu.ac.th หลังจากนั้นกดปุ่ม Save

 

6. ทำการ Connect ในส่วนของ Login Group ให้เลือก TUNNEL MODE Chiang Mai University

 

7. ทำการ Log in โดยใช้ CMU IT Account ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นกดปุ่ม OK

นักศึกษา : Firstname_Surname@cmu.ac.th

บุคลากร : Firstname.surname@cmu.ac.th

 

8. เมื่อเชื่อมต่อ VPN สำเร็จแล้วจะมี icon แสดงสถานะการเชื่อมต่อที่มุมขวาบนของจอ