คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับ Android
  1. หลังจากติดตั้งแอพฯ SonicWALL จาก Google Play Store แล้วทำการเปิดแอพฯ จากนั้นกด Add connection ดังภาพ

  2. ระบุชื่อ Connection และ Server เป็น tunnellogin.cmu.ac.th จากนั้นกดที่รูปแผ่นดิสที่มุมขวาบนของแอพฯเพื่อบันทึกดังภาพ

  3. กด Continue ที่หน้าแจ้งเตือน Security warning

  4. กดที่ปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN ดังภาพ

  5. เลือกใช้งาน TUNNEL MODE Chiang Mai University

  6. ระบุบัญชีผู้ใช้ไอที(อีเมลของมหาวิทยาลัยเชียง) และรหัสผ่าน จากนั้นกด OK ระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

  7. ที่การแจ้งเตือน Attention ให้เลือก I trust this application จากนั้นกด OK

  8. ขณะเชื่อมต่อ VPN จะปรากฏสัญลักษณ์กุญแจที่ notification bar ด้านซ้ายบนของจอ

  9. เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อให้กด notification ของแอพฯ จากนั้นกด Disconnect