คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน VPN Client

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ,Windows 8 และ Windows 8.1

       1. ไปที่ Task bar แล้ว Double Click ที่ Windows Explorer หรือ File Explorer

    

 

       2. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ Click ขวา ที่ Computer หรือ This PC จากนั้นเลือกที่ Properties

             

 

       3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ดูตรง Windows edition และ System type

             

      

      4. เปิดเว็บ http://vpn.cmu.ac.th/ ไปที่เมนู ดาวน์โหลด เลือก VPN Client ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการนั้นๆ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X

        1. Click ที่รูป Apple ตรง Menu bar ด้านซ้ายมือบน แล้วเลือก About This Mac

    

 

        2.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ดูว่าเป็น OS X version ใด

    

 

        3.เปิดเว็บ http://vpn.cmu.ac.th/ ไปที่เมนู ดาวน์โหลด เลือก VPN Client ของระบบปฏิบัติการให้ตรงกับรุ่นของ OS X นั้นๆ