คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPad, iPad mini and iPhone)

      

       1. เข้า Appstore แล้วพิมพ์ Sonicwall ในช่องค้นหา หลังจากนั้นเลือกที่ Sonicwall mobile connect

    

 

       2. กดปุ่ม Free และ Install เพื่อทำการติดตั้ง Application

         

 

       3. ออกมาที่หน้า Springboard เลือก SonicWALL จะปรากฏหน้าต่างถามเพื่อเปิดใช้งาน Application ให้กดที่ Enable

      

 

        4.เลือก Add connection

 

       5. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กรอกข้อมูลในช่องว่างดังนี้

        Name : Tunnel Mode Chiang Mai University

        Server : tunnellogin.cmu.ac.th

        หลังจากนั้นกด Next และ Continue ตามลำดับ

    

 

        6. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เปิดใช้งาน VPN และกด Continue

    

    

         7.เลือก Log in to เป็น TUNNEL MODE Chiang Mai University และกด Next

 

         8.เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นกดปุ่ม Done

 

         9. หากการเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอจะปรากฏ Status : Connected พร้อมด้วยสัญลักษญ์ VPN บริเวณ Status Bar ด้านบน (ตามลูกศรชี้)

    

 

         10.เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้ปิดการใช้งาน VPN ดังรูป สัญญลักษณ์การเชื่อมต่อ VPN จะหายไป