คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10

      

       1. หลักจากติดตั้งโปรแกรม VPN Client เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Windows Key** ค้างไว้แล้วกดตัวอักษร I (Windows Key + I)

       จะปรากฏหน้าต่าง Settings ขึ้นมา Click เลือกที่หัวข้อ Network & Internet

**Windows Key : Please look at the picture below.**

 

       2. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือกที่เมนู Dial-up ฝั่งซ้าย แล้วจะพบ Aventail VPN Connection อยู่ทางด้านขวา ให้ Click ที่ปุ่ม Connect

  

       3. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป Click ที่ปุ่ม Next

 

       4. ให้กรอก tunnellogin.cmu.ac.th ลงในช่องว่าง หลังจากนั้น Click ปุ่ม Next

  

 

       5. ให้เลือก Login Group เป็น TUNNEL MODE Chiang Mai University หลังจากนั้น Click ปุ่ม Next และ Finish ตามลำดับ

      

       6. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กรอก CMU IT Account ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยลงในช่องว่าง หลังจากนั้น Click ปุ่ม Connect และ Yes

 

        7. หากการเชื่อมต่อสำเร็จจะมี pop up ด้านขวามือ แสดงสถานะของการเชื่อมต่อ Aventail VPN Connection : Connected

 

         8. เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้เข้าไปที่เมนู Dial-up แล้ว Click ปุ่ม Disconnect ดังภาพ