คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ Windows 10 Version 1511 (OS Build 10586.36)

1.    เข้า Application Store ผ่าน Start จากนั้นค้นหา Application “SonicWALL Mobile Connect” แล้วติดตั้งโดยกด Install (หมายเหตุ : การติดตั้ง Application จาก Windows Store ต้องมีบัญชีของ Microsoft เช่น Hotmail)

2.    กด Start พิมพ์คำค้น vpn คลิก “Change virtual private networks(VPN)”

3.    ที่หน้าต่าง VPN คลิก  Add a VPN connection

4.    ที่หน้าต่าง Add a VPN connection ให้ตั้งค่าดังรูปจากนั้นคลิก Save

5.    ที่หน้าต่าง VPN เลือก CMU VPN แล้วคลิก Connect จากนั้นเลือก Log in to: TUNNEL MODE Chiang Mai University แล้วคลิก Next

6.    จากนั้นให้ระบุบัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิมพ์ .\email@cmu.ac.th ในช่อง Email address จากนั้นกด OK

7.    ที่หน้าต่าง VPN จะขึ้น Connected กด Disconnect เมื่อเลิกใช้งาน