คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับ Windows 8
  1. หลักจากติดตั้งโปรแกรม VPN Client แล้วให้คลิกที่ไอคอน Network Connection บริเวณ system tray ดังภาพ

  2. จะปรากฎรายการ Network Connection ขึ้นมาด้านขวาของจอ คลิกที่ Aventail VPN Connection ดังภาพ จากนั้นคลิก Connect

  3. คลิก Next ในหน้าจอต่อมา

  4. ระบบบุ hostname เป็น tunnellogin.cmu.ac.th จากนั้นคลิก Next

  5. คลิก Yes ที่หน้าต่าง Security Alert

  6. เลือก TUNNEL MODE Chiang Mai University จากนั้นคลิก Next

  7. คลิก Finish

  8. ระบุบัญชีผู้ใช้ไอที(อีเมลของมหาวิทยาลัยเชียง) และรหัสผ่าน จากนั้นกด Connect ระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

  9. เมื่อใช้งานเสร็จสามารถคลิกขวาที่ไอคอน VPN Connection แล้วเลือก Disconnect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN